ANKARA

Kavaklıdere Ankara Akyurt Bağları

1987 yılında Kavaklıdere Şarapları Akyurt Üretim Tesisleri’nin kurulmasıyla birlikte, bağcılık kültürüne dayalı çalışmalar da eş zamanlı olarak başlatılmıştır.

Kavaklıdere Şarapları’na ait toplam 45 hektar olan arazinin 21 hektarı bağ alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu 21 hektarlık bağ alanının 20 hektarı iklim ve toprak özelliklerine uyum sağlayan ve yörenin üzümü olan Kalecik Karası üzüm çeşidi olarak değerlendirilmiş, 1 hektarlık alanda ise bugün birbirinden farklı, yerli ve yabancı olmak üzere 24 üzüm çeşidinin adaptasyon denemelerinin yürütüldüğü koleksiyon parseli kurulmuştur.

• Toplam Bağ Alanı: 21 hektar

• Yetiştirilen Üzüm Cinsi: Kalecik Karası

• Konum:
Bağların denizden yüksekliği 900 m'dir. Bağlar ağırlıklı olarak güney doğuya eğimli arazilerden oluşur.

• Mikroiklim:
Kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır.

• Toprak Yapısı:
Toprak killi ve killi tınlıdır.

• Budama ve Kültürel İşlemler:
Yüksek sistem çift kolu guyot terbiye sistemi uygulanır.

• Hektar Başına Düşen Verim:
Akyurt üretim tesisleri bağlarında hektar başına düşen verim 4000–7000 kg/ha’dır. Asmalar arasındaki dikim sıklığı 3x2m ve 3x1,5m'dir

• Hasat:
Hasat tarihinin belirlenmesi için numunelerin parselin tümünü yansıtacak şekilde alınması çok önemlidir. Alınan numunelerde yapılan analiz (briks, asit, ph, olgunluk vs.) değerlerinin uygun olması durumunda aynı parsellerde ikinci defa örnekleme yapılır ve alınan değerler bir önceki ile örtüşüyorsa bu defa parsel içinde tadım kontrolleri yapılır. Tadım kontrollerinin uygun bulunması durumunda hasat tarihi belirlenir. Sabah erken saatlerde gün ısınmadan hasatın bitmesine, üzüm toplandıktan hemen sonra işlenmesine dikkat edilir. Hasat genellikle Eylül ortası ile Ekim ortasında yapılmaktadır.


Kavaklıdere Ankara-Kalecik-Uyurca Bağları

• Toplam Bağ Alanı: 12,7 hektar

• Yetiştirilen Üzüm Cinsi: Kalecik Karası, Chardonnay

• Konum:
Kızılırmak havzası içinde denizden yüksekliği 600–750 m olan, ağırlıklı güney batı ve kuzey doğuya bakan kısımlarda yer almaktadır.

• Mikroiklim:
Kalecik-Uyurca bağları İç Anadolu bölgesinin tipik karasal ikliminden farklı bir mikroiklim özelliği gösterir. Kızılırmak nehrinin etkisiyle yazları sıcak, kışları ılıman bir iklim hakimdir. Yıllık yağış rejimi oldukça düşüktür.

• Toprak Yapısı:
Toprak yapısı, Kızılırmak havzasına yakın olan yerlerde genellikle kumlu ve çakıllı bir yapıda olup, uzaklaştıkça killi-tınlı, tınlı ve orta kalkerli yapıdadır.

• Budama ve Kültürel İşlemler:
Bölgedeki tüm bağlarımızda budama olarak yüksek sistem çift kollu guyot ve kordon budama uygulanmaktadır.

• Hektar Başına Düşen Verim:
Bölge genelinde ortalama 2000–4000 kg/ha ürün alınmakta olup bu verim şaraplık üzüm kalitesi için oldukça idealdir. Asmalar arasındaki dikim sıklığı 2x1m’dir.

• Hasat:
Hasat tarihinin belirlenmesi için numunelerin parselin tümünü yansıtacak şekilde alınması çok önemlidir. Alınan numunelerde yapılan analiz (briks, asit, ph, olgunluk vs.) değerlerinin uygun olması durumunda aynı parsellerde ikinci defa örnekleme yapılır ve alınan değerler bir önceki ile örtüşüyorsa bu defa parsel içinde tadım kontrolleri yapılır. Tadım kontrollerinin uygun bulunması durumunda hasat tarihi belirlenir. Sabah erken saatlerde gün ısınmadan hasatın bitmesine, üzüm toplandıktan hemen sonra işlenmesine dikkat edilir. Genellikle hasat Eylül’ün 1. haftası ile Ekim’in 1. haftası arası yapılmaktadır.


Ankara- Kalecik Bağları ve Çevresinde Yürütülen Bağcılık Çalışmaları:

Ülkemiz ve Kavaklıdere Şarapları için değerli üzüm cinslerinden biri olan Kalecik Karası’nın kökeni Kalecik Bölgesi’dir. Bu bölgede bulunan bağ alanları zamanla çeşitli canlı ve cansız çevre faktörlerinden dolayı büyük ölçüde zarar görmüş ve yok olma tehlikesi ile burun buruna gelmiştir. Bu nedenle 1992 yılında Kalecik Karası üzüm çeşidinin yeniden çoğaltılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile Kavaklıdere Şarapları Kalecik ve çevresindeki köylerde "Sözleşmeli Üretici Modeli’" ni başlatmıştır.

Böylelikle ilk olarak 1992 yılında Uyurca Köyü’nde 3 üreticide 1’er hektar olmak üzere başlatılan bu çalışmalar bugün itibariyle Kalecik Merkez ve merkeze bağlı köylerde genişletilerek devam etmiştir.Çalışmalar teknik olarak tam kalecik bölgesinde sürmektedir.. Bunun yanı sıra ilçe, merkez ve köylerinde teknik destek ve yayım çalışmaları sonucunda, Kalecik Bölgesi’nde Kalecik Karası bağ alanı 400 hektara ulaşmıştır. Bu farklı alanlarda yapılan çalışmalara ait sonuçlar her yıl vejetasyon döneminde bağ alanlarında ve üretim aşamasında ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Geçmişte başlatılan bu sözleşmeli üretici modelinde tamamıyla modern bağcılık sistemleri esas alınmıştır. Bu modelle üreticiye doğrudan fidan, teldirek ve teknik mühendislik hizmetleri sağlanmakta ve kaliteli şaraplık üzüm elde edilmektedir.